תמונות מטקס האזכרה שנערכה ב19 למאי 2013 - צולם ע"י מוטי טרגר