רשימת נדל"ן של יהודי חלם

להלן עשרים ושנים עמודים סרוקים מתוך רשימת הנדל"ן אשר היה בבעלות יהודי חלם ערב המלחמה. חסרים שני עמודים מהרשימה. בנוסף, ניתן להוריד את הרשימה כולה בקובץ PDF על ידי לחיצה כאן.

 

עמוד 2 עמוד 4 עמוד 5
עמוד 6 עמוד 7 עמוד 8
עמוד 9 עמוד 10 עמוד 11
עמוד 12 עמוד 13 עמוד 14
עמוד 15 עמוד 16 עמוד 17
עמוד 18 עמוד 19 עמוד 20
עמוד 21 עמוד 22 עמוד 23
עמוד 24