רשימת בעלי מקצוע בחלם

שם משפ' ופרטימקצוע / עיסוקכתובת
אדלמן ח.סחורות שונותקטובסקה 6
אדלר ה.אוכללובלסקה 78
אדלר מ. דיין י.אוכלקופרניקה 8
אדלר ש.אוכלאדריאנובסקה 7
אדלשטיין ב.שעןלובלסקה 74
אדלשטיין ד.אוכללובלסקה 74
אדלשטיין ח.גלנטריהלובלסקה 66
אוקס יחזקאלרופאלובלסקה 64 גניקולו
אוקסמן ס.אוכללבובסקה 10
אורנשטיין א.אוכלשנקביצ'ה 19
אורנשטיין י. רובין ש.עצים ופחמים לבעירהקוליובה 9
אורנשטיין ל. גלנטריהלובלסקה 53
אורנשטיין מ.מ.גלנטריהרינק 57
אורנשטיין מ.נ. בדיםרינק 18
אורנשטיין ס.חנויות פירות וירקותלובלסקה 92
אורנשטיין פ.בדיםרינק 49
אורנשטיין פ.מ.גלנטריהרינק 39
אורנשטיין ש.בדיםרינק 13
אטלס א.כובעי גבריםלובלסקה 37
אטלס ח. חייטפוטשטובה 35
אטלס י.גלנטריהלובלסקה 49
אטלס ל. חייטקופרניקה 14
אייגנברוט י.רופא שינייםפיארסקה 1
אייזןנגרשדלצקה 2
אייזן א.חנויות פירות וירקותאדריאנובסקה 7
אייזן ב. יצרן ממחטותקטובסקה 6
אייזן ה.מאפיהפוליחונקי 45
אייזנברג י. סוחר עציםפוטשטובה 28
אייזנברג מ.סוחר רהיטיםלובלסקה 40
אייזנברג מ.רפדלובלסקה 42
אייזנמן א.ריקמהפוליכונקי 78
אייזנשטיין י.עצים ופחמים לבעירהשקולנה 9
אייזנשטיין ס.סוחר שומןלבובסקה 26
אייל ה.חנויות פירות וירקותקופרניקה 2
אייל ר.חנויות פירות וירקותאדריאנובסקה 5
איינשטיין ג.סוחר אריגיםפשחודניה 4
אכטמן י.מלוןקופרניקה 14
אכטמן ר.חייטות נשיםפיארסקה 6
אכטמן ר.חנויות פירות וירקותפוטשטובה 13
אלבאום ב.חנויות פירות וירקותלבובסקה 1
אלבאום מ.סוחר ייןלבובסקה 1
אלט מ.מ.אוכלרינק 2
אלט ר.גלנטריהלובלסקה 7
אלטמן י.גלנטריהקופרניקה 14
אלטמן מ.גלנטריהקופרניקה 14
אליאס פויסאבני ריחייםקוליובה 96
אליוס מ.משלוחיםקוליובה 96
אלסטר ב.בית מרזחפשחודניה 1
אלסטר ה.אוכלפשחודניה 1
אלסטר ח.אוכלפוליחונקי 55
אלסטר י.אוכלסמינריצקה 22
אלסטר יואלסוחר עופותסמינרינסקה 1
אלפר ד.אוכלקטובסקה 12
אלרגוואל י.קצבקטוביצקה 8
אנגל ס.אוכלקופרניקה 2
אנגל ס.מאפיהאדריאנובסקה 18
אנגלנדר א.אוכלקוליובה 124
אנשל ב.גלנטריהלובלסקה 26
אפלבאום א.צמחיםסדובה 7
אפלבאום ג.מוכר ספריםלובלסקה 42
אפלבאום ח.סנדלרלובלסקה 97
אפלבאום מ.צורכי כתיבהפיארסקה 6
אפלבאום פ.סחורות שונותפיארסקה 7
אפלצווייג י.מאפיהלובלסקה 92
אפלרויט ד.צורכי מטבחלבובסקה 26
אקסמיט ד.קונפקציהלובלסקה 3
אקרמן ל. הורכמן ס.סנדלררפורמצקה 17
אקרשטיין י.בית תהלובלסקה 28
ארליאן י.עצים ופחמים לבעירהאובלוינסקה 5
ארליך א.אוכלאדריאנובסקה 6
ארליך ג.גלנטריהלובלסקה 81
ארליך ח.אוכללובלסקה 87
ארליך ח.בית תהלובלסקה 36
ארליך ח.קונפקציהלבובסקה 1
ארליך מ. פרידמן י.אוטובוסיםקשיבה 20
ארליך מ. סוחר צבעיםלובלסקה 26
ארליך פ. סוחר צבעיםלובלסקה 28
ארליך ר.גלנטריהבודובסקה 28
ארליך ר.סחורות שונותבודובסקה 28
ארליך ר.סחורות שונותקופרניקה 1
ארליכמן ג. גלנטריהקשיבה 24
ארליכמן מ.ייצור סבוןרפורמצקה 10
ארשקס ס.אוכלחרובישובסקה 1
באוך פ.צמחיםסמינריצקה 6
באום ד.אוכללבובסקה 26
באום ל.אוכלאדריאנובסקה 7
באום ס.אוכללבובסקה 26
באום ש.בדיםרינק 64
באומגרטן ש. יצרן ממחטותקטובסקה 2
באר מ.קצבפילסוצקגו 9
בבט מ.גלנטריהלובלסקה 28
בודן ו. יצרן כובעיםלבובסקה 15
בוכלטרחלבןלבובסקה 1
בוקסמן א.נגרפוטשטובה 22
בוקשפן וולףסוחר חיטהקשיוה 23
בורשטיין ח.גלנטריהפוטשטובה 38
בורשטיין מ.נעליםלובלסקה 51
בורשטיין נ.מ.חנות לדברי מאפהרינק
בורשטיין ס.תפר נעלייםרפורמצקה 21
בורשטיין פ.חנויות פירות וירקותלובלסקה 56
בורשטיין ש.עורותקופרניקה 7
בורשטיין שמשון תפר נעלייםקופרניקה 7
בורשטין נ.מאפיהקופרניקה 6
בורשטין ש.עורותאושצ'ילוצקה 31
ביאר ז.גלנטריהטרובקובסקה 35
ביבל י. חייטפוטשטובה 64
בידרמן א. ממתקיםבודובסקה 7
בידרמן ל.גלנטריהלובלסקה 32
בידרמן ל.סוחר רהיטיםלובלסקה 6
ביטרמן א.אוכלקוליובה 103
בינרבאום ד.בית תהלובלסקה 38
בינשוק ש.חייטות נשיםפודוולנה 3
בינשטוק ג.מ.קצברינק 5
בינשטוק ח.חנויות פירות וירקותחרובישובסקה 39
בינשטוק י.אוכלאדריאנובסקה 13
בינשטוק ל.אוכלקופרניקה 5
בינשטוק ס. גלנטריהפוטשטובה 7
ביר ז.סחורות שונותטרובק 35
בירנבאום אושרוביץרופא שינייםלובלסקה 34
בירנבאום ג.אוכללובלסקה 38
בירנבאום ד.ייצור סבוןלובלסקה 34
בירנבאום ש.חנות קוסמטיקהלובלסקה 16
בכר ב.אוכלפוטשטובה 48
בלומנפלד א. יצרן לבניםטרובקוב אוקשוב
בלומנקרנץ מ.גלנטריהשקולנה 13
בלומנקרנץ ש.אוכלקוליובה 56
בלושטיין ד.אוכלקוליובה 129
בלזובה ו.חייטות נשיםלובלסקה 57
בלט ס.ביגודלבובסקה 12
בלט פ.אוכלשקולנה 2
בלייר א.קונפקציהפוקרובסקה 25
בלינדמן מ. יצרן כובעיםלובלסקה 37
בלנק א.מ.קצברינק 9
בלר ג.נגרקוליובה 94
בנד נ.סוחר ביציםפוטשטובה 48
בנקירר י.חייטלובלסקה 57
בנקירר י.חייטרפורמצקה 5
בנקירר מ.חייטאובלוינסקה 13
בנקר ל.סנדלרפוטשטובה 13
בצקל י.חנויות פירות וירקותקוליובה 73
בקלצ'וק י.א.אוכללובלסקה 59
בקלש ב.בית מרזחפוליחונקי 74
בקלש מ.גלנטריהפיליחונקי 101
בקלש פ.תפר נעלייםלבובסקה 14
בקלש ש.עורותלבובסקה 44
בקר מ.גלנטריהחרובישובסקה 10
בקר נ.אוכלפיארסקה 3
בר ד.סוחר קמחפוטשטובה 48
ברגמן א.מוכר ספריםאובלוינסקה
ברגמן ב.אוכלאושצ'ילוצקה 45
ברגמן מ.גלנטריהסמינרינסקה 7
ברגר א.בדיםרינק 15
ברגר ל.עורותאדריאנובסקה 9
ברגרסון ש.מ.סוחר אריגיםרינק 9
ברומברג ח.בדיםלובלסקה 41
ברומברג ל.בדיםלובלסקה 45
ברון ב.קצבשדלצקה 9
ברון ג. חייטפודוולנה 6
ברון י.חייטלבובסקה 25
ברונטיין ז.אוכלקוליובה 135
ברונפלד מ. בית דפוסלובלסקה 10
ברונפלד מ.מוכר ספריםלובלסקה 10
ברוסטמן ס.חייטשדלצקה 17
ברוסטמן ש.חייטפודוולנה 4
ברוקר ש.עורותשקולנה 13
ברייטנברוטחנויות פירות וירקותלובלסקה 70
ברינקר ז.מאפיהפוטשטובה 23
בריסקר צ.אוכלקוליובה 86
בריף ס.אוכללבובסקה 10
בריף ק.אוכללבובסקה 10
ברלנד א.מאפיהלובלסקה 78
ברלנד ח.מאפיהלובלסקה 40
ברלנד יעקבמאפיהקופרניקה 14
ברנדל הנריקרופאבודובסקה 18
ברנר א.בית מרזחלבובסקה 6
ברנר ד. חייטלובלסקה 50
ברנר ט.גלנטריהרינק 40
ברנר י.גלנטריהפילסוצקגו 16
ברנר י.חייטאוסצ'ילוצקה 29
ברנר ס.מ.אוכלרינק 14
ברנר ק.גרבייםלובלסקה 92
ברנשטיין ה. סוחר סוסיםפילסוצגו 11
בש יוסףעורותקופרניקה 10
גבירץ י.מ.צורכי מטבחרינק 18
גבירצמן א.אוכללובלסקה 80
גבירצמן ג.גלנטריהלובלסקה
גבירצמן ד.אוכללובלסקה 84
גבירצמן ס.גלנטריהלובלסקה 40
גבנט ל.צורכי סנדלריםקופרניקה 4
גוטהרץ ז.אוכלקופרניקה 11
גוטוירץ מ.אוכלפשחודניה 1
גוטליב ט.אוכללובלסקה 22
גוטליב י.אוכלפוקרובסקה 26
גוטמן פ.רופא שינייםלובלסקה 34
גוטפריינד ושות'צמחיםרפורמצקה 15
גוטרמן ד.חייטפוטשטובה 16
גויזן א.סוחר שמריםלובלסקה 22
גויזן נ.כלי נגינהלובלסקה 37
גוכמרק ל.נעליםויסולה 14
גולדבאום ח.גלנטריהפשחודניה 1
גולדברגבדיםפוטשטובה 1
גולדברג ב.נגרפילסוצקגו 1
גולדברג ז.צורכי מטבחלבובסקה 18
גולדברג י.שעןלובלסקה 53
גולדברג ל.תפר נעלייםלבובסקה 13
גולדברג ש.צורכי מטבחלבובסקה 6
גולדהבר מ.אוכלאושצ'ילוצקה 14
גולדואק ב.מנסרת עציםקוליובה 90
גולדווסר ג. גרינברג ד.חייטות נשיםאוסצ'ילוצקה 2
גולדויכט ש.גרביים
גולדמן א.עצים ופחמים לבעירהפוטשטובה 4
גולדמן ד.אוכלפוטשטובה 3
גולדמן ה. יצרן ממחטותסדובה 6
גולדמן ו. סוחר עציםגנשה 8
גולדמן ט.אוכללובלסקה 77
גולדמן י.חייטפוטשטובה 3
גולדמן י. יצרן ממחטותסטרגה
גולדמן מ.גלנטריהלובלסקה 62
גולדמן ס.גלנטריהפוטשטובה 31
גולדמן פ.בדיםלובלסקה 26
גולדמן צ.שמיכותאוסצ'ילוגסקה 2
גולדפלד ו. בית מסחרלובלסקה 37
גולדפלד ו. סוחר עציםרפורמצקה 3
גולדפלד י.בית קומיסיון (מקבלים חפצים למכירה בקומיסיון)לובלסקה 57
גולדפרב ב.בדיםלובלסקה 46
גולדפרב ט.פרווןלובלסקה 33
גולדפרב מ.כלי זכוכית ופורצלןשדלצקה 7
גולדפרב ש.תבואהפוטשטובה 64
גולדשטיין ג.אוכלקוליובה 103
גולדשטיין ס.אוכלפוקרובסקה 14
גולדשטיין ר.אוכלבודובסקה 11
גולדשטיין ר.סוחר ביציםלבובסקה 27
גולדשטיין ש.גלנטריהבז'סקה 7
גורדון ב.נעליםלובלסקה 18
גורדון ח.אוכלפוטשטובה 10
גורין ש.מ.בדיםרינק 21
גורן א.בית מרזחבודובסקה 3
גורן י.חנויות פירות וירקותקוליובה 143
גורן ס.אוכלקוליובה 137
גורן פ.אוכלקוליובה 13
גורפינקל ז.פחחשקולנה 13
גורשטיין ג.מכבסהלובלסקה 25
גיבנטשניידר מ.חייטשנקביצ'ה 9
גיבנטשניידר ס.חייטלובלסקה 37
גיבש ג.חנויות פירות וירקותפוטשטובה 21
גייר ח. יצרן כובעיםשקולנה 1
גיל י.מי סודהפוטשטובה 19
גלובן ח.גלנטריהשקולנה 3
גלובן ח.סחורות שונותקוליובה 103
גלובן י.גלנטריהסמירנסקה 7
גלובן י.פחחשקולנה 2
גלובן פ. יצרן כובעיםשקולנה 9
גלובן ר.אוכלמלינרסקה 11
גלויזר פ.אוכלסדובה 11
גלוסמן ר.ירקותפוטשטובה 3
גלזברג ש.נעליםלובלסקה 39
גלייזר ה.בית מרזחלובלסקה 84
גלייזר ה.דגים מלוחים ומעושניםלובלסקה 84
גלינצמן ל. סוחר עציםקטובסקה 7
גלינצמן ס. בכר ב.אוטובוסיםלובלסקה 106
גלינצמן ש. בידרמןאוטובוסיםלובלסקה 70
גליצמן ש.עצים ופחמים לבעירהלבובסקה 10
גליקסמן ל.סוחר ייןלובלסקה 59
גלנצר א.גלנטריהלבובסקה 11
גלנצר פ.גלנטריהקופרניקה 2
גלר מ.חייטקוליובה 92
גלרנטראוכלבז'סקה 6
גראופן ז.כלי נגינהלובלסקה 23
גרוייס ד.יד שניהפוקרובסקה 12
גרויס פ.אוכלשדלצקה 21
גרויסקופף י.אוכללבובסקה 23
גרומן ר.מאפיהקטובסקה 14
גרומסקה י.אוכללובלסקה 66
גרוס י.מכבסהפוטשטובה 51
גריווקס י.חייטפוטשטובה 31
גרימן א.צבעיםשדלצקה 15
גרימן י.תפר נעלייםלובלסקה 52
גרינבאום א.קצבבז'סקה 9
גרינבאום מ. קורנבליט מ.קצבבז'סקה 26
גרינבויים מ. יצרן כובעיםלבובסקה 13
גרינבוים ל.מ.קצברינק 23
גרינבוים מ.מ.קצברינק 2
גרינברג א. גלנטריהלובלסקה 43
גרינברג א.צורכי כתיבהלובלסקה 43
גרינברג ו.סנדלרפוטשטובה 22
גרינברג י.בית מרזחפוליחונקי 72
גרינברג י.סנדלראושצ'ילוצקה 37
גרינברג מ.חייטלובלסקה 31
גרינברג מ.חייטקטובסקה 2
גרינברג מ.מ.אוכלרינק 23
גרינוולד ב. יצרן כובעיםלובלסקה 27
גרינמן י.עורותלובלסקה 52
גרינר ד.חנויות פירות וירקותלובלסקה 88
גרינשטיין י.גלנטריהלובלסקה 52
גרינשפן א.סנדלרפוליחונקי 17
גרינשפן מ.סנדלרפוליחונקי 83
גרנרייך יעקברופאלובלסקה 34
גרנריךך א.מ.בדיםרינק 22
גרסון נ.מכבסהלובלסקה 4
דאומן א.מבשלת שיכרקוליובה 83
דאומן אדולףאלכוהול
דאומן ג.רופא שינייםלובלסקה 22
דאייןחנויות פירות וירקותקופרניקה 8
דובידבאוםמוצרי נפטקוליובה 83
דודזון ד.מי סודהבודובסקה 24
דודזון ח.אוכלרפורמצקה 16
דודזון ל.גרוטאות ברזלקוליובה 62
דודזון ש. סוחר עציםגנשה 8
דוידזון ד. יצרן לבניםזודובקה
דוידזון ש.גלנטריהפוליחונקי 133
דוניץ י.בדיםפיארסקה 3
דונקוף פ.סנדלרקופרניקה 14
דיאמנט י. גרינבלט י.אוכללובלסקה 18
דיאמנטמן ל.חנויות פירות וירקותאדריאנובסקה 13
דיכטר מ.גלנטריהפוקרובסקה 48
דיכטר פ.גלנטריהפילסוצגו 3
דינרמן ס.ספרלובלסקה 6
דיקרפלטשר - עוזר רופא/אח לובלסקה 33
דיקר מ.ספרלובלסקה 33
דנציגר מ.יד שניהלבובסקה 10
דנציר א.בית מרזחשנקביצה 18
דק ר.סוחר נחושתפיארסקה 7
דרוטין ה.ספרלובלסקה 73
דרוטין ס.גרבייםלובלסקה 46
דרוקר ח.גלנטריהסדובה 11
דרייבלט מ.גלנטריהקטובסקה 8
דרימר ב.ביגודרינק 20
דרמן נ.בדיםפיארסקה 8
האוסמן ח.שעןקוליובה 129
הברמן א.סוחר בקוסמתלבובסקה 31
הוברמן ה.נגרלובלסקה 61
הוברמן ט.מ.צורכי סנדלריםרינק 20
הויזמן פ.אוכלפוטשטובה 1
הוכגרץ א. סוחר בהמותחרובישובסקה 6
הוכמן ה.חייטות נשיםסמינריצקה 18
הוכמן י.גרוטאות ברזלפוליחונקי 83
הוכמן ר.חייטות נשיםסמינריצקה 6
הולץ מ.נקניקיםחרובישובסקה 12
הוניג ז.תבואהפוטשטובה 84
הוניגשטוק בסוחר צבעיםלובלסקה 27
הוניגשטוק ב.סחורות שונותלובלסקה 27
הוניגשטוק י.גלנטריהרינק 20
הוס ר.אוכלשקולנה 11
הורביץ י. פייטרושקה ה.ביגודפוקרובסקה 6
הורביץ י.סוחר ביציםפודוולנה 4
הורביץ ל.חנות קוסמטיקהלובלסקה 33
הורן פ.בית תהבודובסקה 3
היטר ס.תבואהחרובישובסקה 6
הילץ ש. בדיםלובלסקה 36
הימלמן מ. סוחר עופותלבובסקה 10
הירינג נ. הורן מץאוכלאובלוינסקה 8
הירינג ש.גלנטריהשדלצקה 21
הירש ח.קצבשקולנה 5
הירש ל. יצרן כובעיםלבובסקה 4
הכטמן י.בית תהלובלסקה 77
הלפמן א.צבעיםשנקביצה 15
הלפנבוייםבית כלבוקופרניקה 9
הלפנבויים ס.גלנטריהשקולנה 1
הלפנביין ש. חומרי בנייןשקולנה 2
הלפר א. גלנטריהלבובסקה 3
הלפר ח.ספרלבובסקה 3
הלפרין י.מ.אספקת ברזלרינק 30
הלפרין ס.בדיםקופרניקה 6
הלפרין ר.אספקת ברזלרינק 23
הנדלסמן ו.סנדלרפוטשטובה 20
הנדלסמן ו. ושות'טחנת קמחטרובקובסקה
הנדלסמן י.אוכללובלסקה 18
הנדלסמן מ.סנדלרלובלסקה 69
הנוורגר א.נגרחרובישובסקה 20
הס ה. גלנטריהבודובסקה 12
הס נחתפר נעלייםלובלסקה 16
הקר ר.מאפיהפשחודניה 1
הרבסט ה.אוכלפוקרובסקה 28
הרבסט ה.תבואהפוטשטובה 28
הרינג ל.כובעי נשיםפשיחודניה 4
הרמן א.עורותפוטשטובה 1
הרמן ו. ושות' סוחר עציםפוטשטובה 42
הרמן פ.חייטות נשיםפוטשטובה 17
הרמן ק.סנדלרלבובסקה 15
הרץ א.צורכי כתיבהקופרניקה 12
הרץ ב.שקיםאושצ'ילוצקה 10
הרץ ל.מ.קצברינק 8
הרצברג ל. יצרן כובעיםלובלסקה 16
הרצמן א.מאפיהפוטשטובה 4
הרשנהורן י.סנדלראובלוינסקה 8
וברשפיל י. יצרן כובעיםלובלסקה 92
וגנר בית דפוסלובלסקה 69
וולברגר ס.אוכללובלסקה 16
וולף פ.אוכלאדריאנובסקה 9
וולפנפלד ז.מ.ביגודרינק 21
ווסרמן ש.מאפיהלובלסקה 92
ווקסמן ש.חייטפוטשטובה 22
וורט י.מאפיהפוטשטובה 8
וורמן ג. גלנטריהפוקרובסקה 13
וטשטיין ש.סנדלרקוליובה 141
וטשטיין שייעסנדלרקוליובה 91
וידווסר מ.חייטפוטשטובה 35
ויזנברג מ.מ.נעליםרינק 24
וייגנפלד מ.מלוןקולויובה 143
וייזר ל. בדיםרינק 27
וייטראוב י.צלםלובלסקה 70
ויינגרטן ד.אוכלאובלוינסקה 11
ויינגרטן י.חנויות פירות וירקותלובלסקה 56
ויינר ר.מכבסהפודוולנה 12
ויינרב ק.מלוןלובלסקה 44
ויינריב י.מ.אוכלרינק 6
ויינשטיין ב.גלנטריהפוליחונקי 11
ויינשטיין מ.מוכר ספריםלובלסקה 13
ויינשטיין ס.אוכלפוקרובסקה 43
ויינשטיין פ.גלנטריהפוליחונסקי 95
ויינשטיין פ.עורותלובלסקה 34
וייץ א.מאפיהקופרניקה 9
וייץ י.חייטפיארסקה 1
וייצמן ג.סנדלרפוליחונקי 17
וילנקו מנדלרופארפורמצקה 5
וינגרטן י. סוחר שמריםקופרניקה 10
וינהאוז י.חצר לחניהלובלסקה 36
ויניצקי ש.מ.קצברינק 2
ויניק ל.חייטפיליחונסקי 64
וינרירקותקופרניקה 6
וינר ג. בדיםרינק 15
וינר ד.אספקת ברזללובלסקה 44
וינר י.תבואהלבובסקה 38
וינר ר.כובעי נשיםשקולנה 1
ולטשר א.אוכלפוטשטובה 3
ולטשר ה. בדיםלובלסקה 41
וליטשקר ר. בדיםפיארסקה 3
וליצ'קר ב.אוכלפיארסקה 3
וסרמן ל. יצרן כובעיםשקולנה 7
וקסמן צ.עורותפשחודניה 8
ורזור ש.מאפיהקטובסקה 5
ורזייר ס.חייטפילסוצקגו 3
ורמן ח.נגרסדובה 5
ורמן נ.נגרסדובה 5
ורמן ס.צורכי מטבחלבובסקה 12
ורמן פ.חנויות פירות וירקותפוקרובסקה 25
ורמן צימהנגרפוטשטובה 24
ורמן ק.נגרפוטשטובה 23
ורנהולץ ד.אוכללבובסקה 13
ורצגר ש.חנות לדברי מאפהפוטשטובה 25
ורשבסקה ח.כובעי נשיםלובלסקה 19
זולברג פ.אוכללובלסקה 37
זוננשטיין .אוכלקופרניקה 4
זיגל מ.סנדלרפוטשטובה 7
זיידוייבר פ.חייטלובלסקה 66
זיידן ר.בית כלבוקופרניקה 5
זיידנברג ג.חייטות נשיםרפורמצקה 4
זייר א.מ.אספקת ברזלרינק 20
זיכרמן קונפקציהרינק 55
זילבאום ח.אוכלאדריאנובסקה 11
זילברג פ.מלוןלובלסקה 37
זילברמן מ.אוכלחרובישובסקה 36
זילברמן מ.מאפיהפיארסקה 3
זילברמן ס.חייטות נשיםסמינריצקה 7
זילברמן פ.סחורות שונותלבובסקה 4
זילברצוויג ג.גלנטריהרינק 57
זילברשטיין ל.שקיות נייר3 למאי 4
זילברשטיין מ.אוכלפודוולנה 2
זילברשטיין ס.אוכללובלסקה 4
זינגרתבואהפוטשטובה 44
זינגר ה.אוכלקוליובה 122
זינגר ש.בית מרזחלבובסקה 1
זיסמן ג. קונפקציהפוקרובסקה 11
זיסמן ז.תבואהלבובסקה 23
זיסמן ח. גלנטריהלובלסקה 6
זיסמן י.נגרשדלצקה 19
זיסמן מ.יד שניהלבובסקה 18
זיספרבית מרזחפשצ'נה 7
זיפמן ח.סחורות שונותלובלסקה 6
זיפסר א.סוחר רהיטיםקוליובה 66
זלצמן ל.נגרלבובסקה 31
זלצר א.סחורות שונותקוליובה 92
זלצר ח.צורכי מטבחקוליובה 92
זלצר י.מוכר דגיםרינק
זמלמן י.אוכלסדובה 16
ז'ק א.מ.נעליםרינק 13
ז'ק נ. סוחר שמריםלובלסקה 18
ז'ק נ.סחורות שונותלובלסקה 18
חוייבאום פ.חצר לחניהלובלסקה 37
חיימוביץ' פ.אוכלחרובישובסקה 32
חמילש ר.אוכלקופרניקה 7
טובשניידר ו.פחחקופרניקה 9
טויטנגריבר ח. בדיםלובלסק 28
טוכמן א.חייטות נשיםלובלסקה 4
טוכמן ט.חייטות נשיםלובלסקה 36
טוכמן י.אוכלסונדובה 8
טוכמן י.מוכר דגיםסדובה 8
טוכשניידר ב.חייטות נשיםפיארסקה 4
טוכשניידר ז. יצרן כובעיםשקולנה 15
טוכשניידר י.בית תהפוליכונקי 127
טוכשניידר י.מאפיהשקולנה 6
טוכשניידר מ.פחחלובלסקה 75
טולרמן מ.סנדלרלובלסקה 25
טולרמן ש.מכבסהקטובסקה 20
טושניידר ח.חנויות פירות וירקותאדריאנובסקה 15
טייטלבאום ח.ביגודפשחודניה 8
טייטלבאום ר.חייטות נשיםלובלסקה 71
טננבאום ג. צביעת בדיםשנקבוצה 15
טננבאום י.אוכלאוקשובסקה 2
טננבאום ל.נגרפוטשטובה 20
טננבאום נ.נגרלובלסקה 67
טננבאום פ.אוכלפוליחונקי 83
טננבאום פ.סוחר ייןלובלסקה 23
טננבוים ב.חייטות נשיםלובלסקה 67
טננהנדלר ג.מ.רתמות לסוסיםרינק 48
טפר פ.מאפיהפוטשטובה 23
טפרנובה א.חייטות נשיםפוטשטובה 24
טרוק מ.מאפיהפוטשטובה 29
טרוק ס.חנות לדברי מאפהשקולנה 12
טרייסט ב.חייטות נשיםפיארסקה
טרייסט מ.שעןלובלסקה 69
טרייסט ס.בית קפהפיארסקה 6
טרכטנבר ל.חייטלובלסקה 25
טרכטרמוכר דגיםשדלצקה 9
טרכטר י. בדיםפודבלנקה 4
ידוובניק ר.צמר גפןפוטשטובה 10
יונגמן א.בדיםבז'שקה 6
יונגמן ס.בדיםקופרניקה 7
יורצייג א.מ.צורכי סנדלריםרינק 14
יורצייג ח.מ.גלנטריהרינק 1
יצקוביץ' ס.חייטפוטשטובה 22
ירמוס א.חייטפוטשטובה 36
ירמוס מ.חייטלובלסקה 25
כהן א.גלנטריהלובלסקה 64
כהן ח.ביגודלובלסקה 30
כץ א.אוכלפוליחונקי 35
כץ ח.חנויות פירות וירקותאדריאנובסקה 7
כץ ח.מי סודהאוקשובסקה 2
כץ י. כץ ק.בדיםלבובסקה 5
כץ י.תבואהלובלסקה 69
כץ מ.גלנטריהבז'סקה 12
כץ נ.ביגודלבובסקה 6
לב ב.אוכלקופרניקה 1
לב ב.אוכלשקולנה 11
לבנבוים צ.מאפיהפוליחונקי 57
לבנהרץ ט.כובעי נשיםלובלסקה 59
לבנשטיין ח.נעליםלובלסקה 47
לבנשטיין מ.מכבסהרינק 20
לבנשטיין מ.סחורות שונותרינק 20
לבנשטיין נ.בית מרזחרינק 2
לבקוביץ' ז.סנדלרלובלסקה 75
לדרמן א. פרנקלמיירטחנת קמחלבובסקה 38
לדרר ס.עורותלובלסקה 33
לדרשטיין א. כובעי נשיםשקולנה 1
לדרשטיין ו.חייטרפורמצקה 5
לדרשטיין ר. בליירמוצרי בטוןלובלסקה 14
לוטר שפיל ה.בדיםלובלסקה 25
לוי פ.יד שניהלבובסקה 18
לויווסר ש.סנדלרפוטשטובה 35
לוין ל.גלנטריהלובלסקה 53
לוין מ. פלטשר - עוזר רופא/אח רפורמצקה 2
לוינשטיין (אחים)מסגרלובלסקה 18
לוינשטיין י.מלוןלובלסקה 32
לוינשטיין י. שפר מ.צורכי מטבחפיארסקה 1
לוכסמבורג ב.טכנאי שינייםפודוולנה 14
לוכסמבורג י.עושה מפתחותלובלסקה 63
לונדון ח.חנויות פירות וירקותלובלסקה 28
לונדינסקי מ.בית מסחר לקישקהלבובסקה 3
לוסטינגר י.סוחר ייןלובלסקה 22
לורבר ל.רופא שינייםלובלסקה 43
לורבר ש.בית כלבולובלסקה 47
לורבר ש.נעליםלובלסקה 47
לזר ג.יצרן שמןאדריאנובסקה 6
ליבהבר ב.עורותלובלסקה 57
ליבהבר ביילה גרינמן י.עורותרינק 52
ליבהבר ח.מ.אספקת ברזלרינק 29
ליברמן א.שמני סיכהחרובישובסקה 15
ליברמן ז.אוכלרפורמצקה 25
ליברמן נ.מ.אספקת ברזלרינק 31
ליבש י.בדיםקוליובה
ליטהכר ג.חייטות נשיםלבובסקה 4
ליטוין מ.סחורות שונותקוליובה 103
לייבמן פ.קונפקציהפוקרובסקה 13
ליידרר ס.נעליםלובלסקה 33
ליכטנברג ס.אוכללבובסקה 24
ליכטנברג ס. גלנטריהפוקרובסקה 11
לינדנבאום ב.אוכלבז'סקה 15
לינדנבאום מ.תבואהפוליחונקי 19
לינדנבאום נ.סנדלרקוליובה 101
לינדנבאום ס.חייטות נשיםלובלסקה 38
ליס ג. בדיםשקולנה 3
ליפה ה. סוחר בהמותרינק 7
ליפהבר א.בית כלבולובלסקה 45
ליפסר ק.ייצרן כסאותקוליובה 68
ליפקוביץ' ישראלרופאלובלסקה 35
ליפשיץ א.מ.צורכי מטבחרינק 58
ליפשיץ ח.תבואהפוטשטובה 38
ליפשיץ ט. גלנטריהשקולנה 5
ליפשיץ י.תבואהלובלסקה 9
ליפשיץ פ. לורבר מ.עצים ופחמים לבעירהבודובסקה 11
ליפשיץ ש.צורכי מטבחקופרניקה 2
למברגר מ.טחנת קמחחרובישובסקה 37
לנג נ.אוכלפוטשטובה 64
לנדאו ושות'יצרן שמןפוקרובסקה 34
לנדאו ר.ריקמהלובלסקה 61
לנדר חוזהתפר נעלייםקופרניקה 14
לס ח.מוצרי נפטקופרניקה 3
לס מ.חנויות פירות וירקותלובלסקה 66
לס מ.סחורות שונותקופרניקה 13
לס.בגלנטריהקוליובה 89
לקסבדיםרינק 22
לקס ח.סוחר סבוןלובלסקה 25
לקס ס.בדיםרינק 24
לרנר י.אוכלקופרניקה 3
לרנר מ.מ.ביגודרינק 5
לרנר ר.אוכלקופרניקה 88
לרר ב. מ.יצרן ממחטותרינק 25
לרר ה.עגלותלובלסקה 5
לשץ ב.אוכלקופרניקה 7
מאייר ב.גלנטריהקוליובה 133
מאייר ג.אוכלבודובסקה 12
מאייר ש.אוכלסדובה 20
מאיר א.חנויות פירות וירקותפוטשטובה 9
מאיר א. ממתקיםפוטשטובה 9
מאיר ה.קצבקוליובה 129
מאיר מ.סוחר סבוןרינק 3
מאיר ר.חנויות פירות וירקותלובלסקה 84
מאירסון ד.גלנטריהלובלסקה 70
מגר י.סנדלרל 15
מגר ל.חייטפוטשטובה 21
מגר ש.מתפר נעלייםרינק 8
מונברכלי עבודה לטכנאיםלובלסקה 70
מונטג א.יצרן שמןקופרניקה 10
מונצ'ש י.ג.סוחר ביציםפוטשטובה 9
מונשטיין ד.ייצור סבוןאובלוינסקה 9
מורגנשטרן א. צורכי צילוםלובלסקה 33
מזורחנות לדברי מאפהסמינריצקה 5
מיטלמן ח.מאפיהשקולנה 1
מיטלמן ל.עבוד טבקקופרניקה 70
מיטלמן מ.מאפיהסמינריצקה 3
מיטלמן ר. גלנטריהקופרניקה 2
מייזלץ ה.תבואהרפורמצקה 11
מיילי ש.חנויות פירות וירקותפוקרובסקה 13
מיילר א.חייטפוטשטובה 44
מיילר ג.אוכלקופרניקה 3
מיילר פ.אוכללובלסקה 11
מייר ל.בדיםלובלסקה 12
מיליך י.חנויות פירות וירקותלובלסקה 17
מילכטייך ב.סנדלראושצ'ילוצקה 31
מילכמן י.נגרפוטשטובה 32
מילנר ל.בית מסחר לקישקהלבובסקה 29
מילשטיין מ.בדיםרינק 15
מלובנצ'יק ו.ספרלובלסקה 62
מלון אירופיסקימלון
מלון אנגלסקימלון
מלון ברוסטולמלוןקופרניקה 14
מלון ויקטוריהמלון
מלך ב.צורכי סנדלריםרינק 20
מלך ש.סנדלרפוטשטובה 14
מלמד י. ממתקיםמלה רינק 25
מלצר מ.בדיםרינק 20
מנדלבאום ב.אוכלאדריאנובסקה 25
מנדלבאום ד.אוכללובלסקה 42
מנדלבאום ד. סוחר צבעים
מנדלבאום י.גירלובלסקה 23
מנדלבאום מ.חנות לדברי מאפהלובלסקה 15
מנדלבאום ק.מ.בית כלבורינק 13
מנדלזון חנויות פירות וירקותלבובסקה 3
מנדלסון א.צורכי מטבחלבובסקה 4
מנדלסון מ.נעליםלובלסקה 4
מנדלסון ס.בית מרזחלבובסקה 4
מנדלקר ר.אוכלשקולנה 2
מנדלר ד.אוכלפוקרובסקה 13
מנדלר פ.אוכלאובלוינסקה 14
מנזס פ.אופנייםבודובסקה 13
מנטל שלוםסחורות שונותלובלסקה 22
מנטלמכר ב.חייטלובלסקה 13
מססר י.נגרנדז'סנה 18
מסר ח. יצרן ממחטותקטובסקה 7
מרגוליס ב.עצים ופחמים לבעירהפילסוצקגו 4
מרגוליס י.רתמות לסוסיםשדלצקה 15
מרגוליס מ.רתמות לסוסיםלובלסקה 29
מרינשטיין א.בדי טריקורפורמצקה 17
מרקביץ י.עבוד טבקלובלסקה 87
מרקוביץ' א. חומרי בנייןקוליובה 91
נודל מ.סנדלרלובלסקה 82
נודל פ.אוכלפוטשטובה 7
נודלמן ז.סנדלרקטובסקה 2
נחמן ד.אוכלקוליובה 48
נחמן ס.קצבריבנה 4
נחמן ש.חייטפודוולנה 6
נייגבויירן י'גלנטריהקטובסקה 12
נייגבוירן פ.צורכי מטבחלובלסקה 22
נייגבורן י.אוכללבובסקה 20
נייגבורן ר.אוכלקופרניקה 12
נייגבורן ש.מ.בדיםרינק 17
נייליך ח.חנויות פירות וירקותלובלסקה 6
ניימן ד.ביגודלבובסקה 44
ניימרק מ.בדיםלבובסקה 1
ניסנבאום ב.מאפיהפוליחונקי 58
ניסנבאום ד.נעליםלבובסקה 10
ניסנבאום ד.נעליםקטובסקה 8
ניסנבאום י.אוכללבובסקה 44
ניסנבאום י.חנויות פירות וירקותקוליובה 44
ניסנבאום י.סנדלרשקולנה 2
ניסנבאום מ.אוכללבובסקה 40
ניסנבאום מ.שעןלובלסקה 28
ניסנבאום ש.אוכללבובסקה 22
ניסנבוים דודספרלבובסקה 1
ניסנבורן י. זלצמן א.סנדלרלובלסקה 25
ניסנקורן ה.קצבלובלסקה 89
ניקלצברגבית מרזחחרובישובסקה 33
ננקין ס.חייטלובלסקה 24
נסבאום ש.אוכלקטובסקה 2
נסל ח.ביגודפוקרובסקה 11
נסר ח.אוכלקוליובה 57
נצמן מ.עורותלבובסקה 26
נתנזון ש.יד שניהפוטשטובה 3
נתנזון ש.ביגודלבובסקה 10
סברב ז.מ.צורכי מטבחרינק 19
סובול דודרופא
סובול חייםתפר נעלייםלובלסקה 63
סובול ס.נעליםלובלסקה 44
סובול צ.בית תהלובלסקה 40
סולג' פ.אוכללובלסקה 53
סולוביצ'יק מ.בית כלבולובלסקה 47
סולש י.מסעדהלובלסקה 24
סוסצ'ק ש.גלנטריהלובלסקה 82
סוקולר מוררופא שינייםרפורמצקה 12
סטל ב.חנות לדברי מאפהפוטשטובה 28
סטף ד. גלנטריהאובלוינסקה 33
סטף ס.אוכלאובלוינסקה 35
סטץ צ. יצרן ממחטותקטובסקה 8
סיגל יעקברופאסונדובה 2
סיפיאן מ.קצברינק 25
סירוטה ל.ביגודאדריאנובסקה 10
סלון ד.משלוחיםקוליובה 10
סמברג מ.אוכלאובלוינסקה 6
סמברג ס.אוכלחרובישובסקה 35
סמט ל.אוכלאדריאנובסקה 3
סנדר א. בדיםקופרניקה 14
ספיאנלדר א.חנויות פירות וירקותפוקרובסקה 13
סקורניק ב.אוכלקוליובה 90
עברי יעקברופאלובלסקה 38 פנימאי
פאבין ב.סנדלרקטובסקה 6
פדר נ.אוכלקופרניקה 6
פדרמן מ.ביגודלובלסקה 41
פדרמסר פ. ממתקיםלובלסקה 67
פוגל ג.נקניקיםחרובישובסקה 45
פוגל ל.בית מרזחחרובישובסקה 45
פוגלבריסט א.מ.קצברינק 16
פודם ב.ביגודפוטשטובה 6
פודם י.ביגודפוקרובסקה 40
פוטרמן ס.סוחר חומצותלובלסקה 15
פוטרמן ש.מכבסהקטובסקה 2
פויאסקבלן בנייןבודובסקה 16
פויאס מ.משלוחיםקופרניקה 8
פויאס פ. וז.משלוחיםפילסוצקגו 3
פולמן י.ביגודרינק 11
פופילס ש.חייטות נשיםלובלסקה 69
פורשיפר ל.סוחר עציםרפורמצקה 21
פח פ.אוכלפוליחונקי 28
פח פ.תבואהקטובסקה 13
פח ש.אוכלפוליחונקי 129
פיגלמן ב.ממתקיםלובלסקה 17
פיגלמן י. ממתקיםמלה רינק 25
פיגלש א.סנדלרקוליובה 103
פייגנבאום א.חייטפילסוצקגו 11
פייגנבאום ב.עושה מפתחותפוטשטובה 10
פייגנבאום מ. מתקין פרסות סוסיםפוטשטובה 30
פייל ח.גלנטריהפוקרובסקה 20
פייל ק.אוכלחרובישובסקה 39
פיינשמידט א.צורף זהבלובלסקה 56
פיינשמידט ב.מ.אספקת ברזלרינק 22
פיירמן י.עבוד טבקרינק 47
פינגרהוד ס.אוכלפוטשטובה 37
פינקלשטיין ס.ביגודלובלסקה 37
פיצ'מן מקסאבני ריחייםקוליובה 74
פישבוים י.שעןלובלסקה 70
פישהאוט ה.קונפקציהקופרניקה 10
פישטמן ר.בדיםלבובסקה 10
פישלזון גרשוןאוכלפשחודניה 8
פישמן פ.בדיםרינק 25
פישר ח.מלוןניקוליבסקה 6
פישר ח.מסעדהניקולאיבסקה 6
פישר ש.ספרלובלסקה 63
פלבסקהבית כלבוקופרניקה 10
פלדמוס ט. צימרמן פ.מ.קצברינק 3
פלדמן ד.בית כלבואדריאנובסקה 6
פלדמן י.אוכללובלסקה 92
פלדמן מ.ביגודלובלסקה 54
פלדמן מ.חייטלובלסקה 45
פלדמן מ.מ.קצברינק 9
פלדמן משהחייטסנדומירסקה 1
פלדמן ס.אוכללובלסקה 87
פלהנדלר בורצלםלובלסקה 62
פלהנדלר ברצלםלובלסקה 68
פלהנדלר ג.רתמות לסוסיםלובלסקה 48
פלהנדלר ז.אוכלאושצ'ילוצקה 37
פלוג ש.תבואהחרובישובסקה 35
פלומנבאום ס.חייטפוטשטובה 6
פלוק ח.נעליםלובלסקה 45
פליגלמן א.בית מסחר לקישקהלבובסקה 46
פליגלמן י.חנויות פירות וירקותלובלסקה 19
פליישר ג. סוחר שמריםפוטשטובה 32
פלמן ז.ירקותקופרניקה 9
פלקסמן מ.אוכלפוטשטובה
פסטברג צ.ביגודלבובסקה 12
פפייר ג.אוכלקוליובה 103
פפייר ה.אספקת ברזללבובסקה 10
פפייר י.אוכלקוליובה 5
פפייר מ.מסגרפוטשטובה 5
פפייר מ.מ.אספקת ברזלרינק
פפלבאום מ.עורותקופרניקה 5
פרבשטיין ב.צורכי מטבחויסולה 6
פרגר מ.נגרפוטשטובה 10
פרוכט א.צמר גפןשדלצקה 5
פרוכט נ.עורותשקולנה 1
פרוכט פ.כובעי נשיםלובלסקה 36
פרוכטגרטן פ.חייטות נשיםלובלסקה 17
פרוכטמן א.מ.נעליםרינק 16
פרוכטמן ה.ביגודשקולנה 2
פרוסט א.חייטפוטשטובה 10
פרוסט מ.אוכללובלסקה 67
פרופיליס ח. יצרן כובעיםשקולנה 2
פריד ג.עבוד טבקלובלסקה 29
פרידלנד מ.מוכר דגיםרפורמצקה 5
פרידמן א.חייטפיארסקה 4
פרידמן אץסוחר שמריםמלה רינק 10
פרידמן הרשרופא
פרידמן ח.אספקת ברזללבובסקה 47
פרידמן ח.ביגודלובלסקה 12
פרידמן ח.חנות לדברי מאפהרינק 5
פרידמן י.בית תהאדריאנובסקה 20
פרידמן מ. סוחר עציםרפורמצקה 15
פרידמן מ.סנדלרפודוולנה 14
פרידמן מ. גליצמן ר.עצים ופחמים לבעירהרפורמצקה 17
פרייברגרצלםקטוביצקה 12
פרייברגר א.אוכללבובסקה 11
פרייברגר ד.בית מרזחלבובסקה 21
פרייך א. בדיםרינק 50
פרייליך גלנטריהלבובסקה 24
פריימן ש.נעליםקופרניקה 1
פריימן ש.תבואהאוקרובסקה 55
פריינד ו. סוחר עציםרפורמצקה 21
פריינד ר.אוכללובלסקה 87
פריינר ח.אוכלקופרניקה 2
פריקנט פ.אוכלבודובסקה 1
פרישמן ב.מ.אוכלרינק 11
פרישמן ה.מ.בדיםרינק 24
פרישמן ח.אוכלרפורמצקה 19
פרישמן י.צמחיםלובלסקה 36
פרישמן מ.צורכי מטבחלבובסקה 24
פרישמן ק.אוכלשקולנה 7
פרכטר ד.חנויות פירות וירקותבז'סקה
פרל א.חייטפוטשטובה 7
פרל מ.מסגררינק 8
פרלמוטר ס.סחורות שונותשקולנה 13
פרלמוטר ש.צורכי סנדלריםלובלסקה 69
פרלשטיין .תבואהפוליחונקי 78
פרלשטיין ג.אוכלפוקרובסקה 40
פרלשטיין ס. יצרן ממחטותקטובסקה 8
פרנדלר יצחקרופאקופרניקה 6
פרקל ז.חייטלובלסקה 86
פרשטנד מ.מכבסהלובלסקה 63
צברן מ. סוחר בהמותקטובסקה 7
צווילינג מ. גלנטריהלובלסקה 29
צונג ד.רתמות לסוסיםלובלסקה 33
צונג ח.רתמות לסוסיםלבובסקה 38
צונק א.אוכלפוקרובסקה 40
צונק ב.אוכלפוקרובסקה 36
צוקר ח.עורותלובלסקה 32
צוקר י.אוכלפשחודניה 2
צוקר י.סחורות שונותפוטשטובה 1
צוקר י.עורותסונדובה 5
צוקר ל.עורותלובלסקה 32
צוקר ש.עורותלובלסקה 26
צוקר ש.רתמות לסוסיםלבובסקה 12
צוקרמן מ.סחורות שונותלובלסקה 7
ציגל א.רתמות לסוסיםלבובסקה 15
ציגלמן ח.רופא שינייםלובלסקה 6
ציטרין א. סוחר בהמותבודובסקה 12
ציטרין י.מספוא לבעלי חייםבודובסקה 2
ציטרין י. סוחר בהמותפודוולנה 9
ציטרינבאום מ.חייטפיליחונסקי 85
צימרמן א.מ.קצברינק 10
צימרמן ב.חייטפילסוצקגו 11
צימרמן ח.חנות לדברי מאפהאדריאנובסקה 18
צימרמן ח.סוחר נחושתקופרניקה 18
צימרמן ח.קצבפיארסקה 8
צימרמן י.חייטשדלצקה 17
צימרמן מ.חייטות נשיםפוטשטובה 13
צימרמן ס.קצבפוטשטובה 24
צימרמן ש.גרוטאות ברזלקופרניקה 18
ציפל א.סוחר בקוסמתפילסוצקגו 25
צ'סנר א.אוכלקוליובה 122
צ'סנר ב.מוכר דגיםבז'סקה 9
צ'סנר ב.נגרלבובסקה 27
צ'סנר מ.אוכלקוליובה 67
צ'סנר מ. פייטלבאום פ.ביגודלבובסקה 40
צ'סנר מ. גלנטריהסמינרינסקה 7
צ'סנר נ.אוכלאדריאנובסקה 7
צ'סנר ס.נגרבודובסקה 20
צ'רקס י. גלנטריהלובלסקה 62
צ'רקס ש.גלנטריהרינק 35
צ'שנר ש. יצרן ממחטותסדובה 17
קאופמן א.אוכלקופרניקה 3
קהן נ.אוכלקופרניקה 7
קובלצ'יק י.גלנטריהלובלסקה 60
קוז'נובסקי י.אוכלקוליובה 52
קופלמן ס.כלי עבודה לטכנאיםלובלסקה 66
קופפר נ.אוכללובלסקה 27
קופפר ס.ייצרן מברשותלובלסקה 28
קופפרברג ג.צורכי כתיבהאדריאנובסקה 10
קופפרברג מ.סנדלררפורמצקה 18
קופפרשטוק ה.גלנטריהחרובישובסקה 40
קופרשטוק א.בית תהחרובישובסקה 38
קופרשטוק ל.בית מרזחחרובישובסקה 4
קופרשטוק ש.מלוןלובלסקה 33
קוצ'ר מ.מוכר דגיםקטובסקה 12
קורן ש.חייטשנקביצה 10
קורנבלום ב.שעןלובלסקה 41
קורנבליט ב.אוכללבובסקה 15
קורנבליט י.מ.צורכי סנדלריםרינק 23
קורנבליט ל.אוכלחרובישובסקה 45
קורנבליט מ.אוכללובלסקה 21
קורנבליט פ.אוכללובלסקה 9
קורנוורצל ה.אוכלאדריאנובסקה 6
קורנוורצל י.מ.אוכלרינק 4
קורנזייר ל. ממתקיםפיארסקה 8
קורנזייר מ.חנויות פירות וירקותפיארסקה 8
קורנלוק א.בית תהלבובסקה 21
קורנפלד א.קצבלבובסקה 25
קורנפלד ה.מאפיהפיארסקה 5
קורנפלד מ. ליזוט מ.קצבלובלסקה 60
קורנפרוכט ח.מ.אספקת ברזלרינק 28
קיזמן י.סנדלרלובלסקה 51
קיזמן ש.סנדלררפורמצקה 15
קילשטיין ג.קונפקציהלבובסקה 15
קיסל י.נגרקטובסקה 12
קירשמן ב.חייטפודוולנה 6
קירשנבאום א.אוכלפוטשטובה 4
קירשנבאום א.סוחר רהיטיםפוטשטובה 6
קירשנבאום ב.צורכי מטבחקופרניקה 2
קירשנבאום ו.מ.אספקת ברזלרינק 32
קירשנבאום ח. בורשטיין ר.תבואהפוליחונקי 36
קירשנבאום י.סוחר רהיטיםלובלסקה 25
קירשנבאום מ.גלנטריהקופרניקה 3
קירשנבאום מלכהחנויות פירות וירקותפודוולנה 14
קירשנבאום נ.אספקת ברזללובלסקה 27
קירשנבאום ר.אוכללבובסקה 13
קירשנצווייג ב.סחורות שונותלבובסקה 34
קירשנשטרן ס.חייטפוטשטובה 22
קלברט לודרופא שינייםפיארסקה 1
קלוץ ו.סנדלרקופרניקה 18
קליגר ב.מ.אוכלרינק
קליין מ.אוכלפודוולנה 14
קליין מ.סנדלרשקולנה 5
קליינהנדלר א.חנויות פירות וירקותרינק 34
קליינר ח.סוכן ביטוחסמינריצקה 6
קליינר ס.מוצרי נפטחרובישובסקה 38
קלימן ר.ייצור סבוןנדז'צנה 14
קלינגל ש.אוכלפודוולנה 2
קלירר ש.מי סודהשקולנה
קלמנוביץ' מ.בדיםקופרניקה 10
קלרר ג.מ.קצברינק 20
קלרר ח.בית תהפשיכודניה 1
קלרר צ.חנויות פירות וירקותשקולנה 7
קלרר ר.בית תהקופרניקה 1
קם ד.גלנטריהלבובסקה 32
קנובל ס.חנויות פירות וירקותקוליובה 135
קנובל פ.אוכלקוליובה 131
קנובליץ י.חייטלובלסקה 6
קנופ פ.חנויות פירות וירקותלובלסקה 75
קנטור י.בדיםלובלסקה 33
קנר ש.שמני סיכהלבובסקה 18
קסלר ש.רתמות לסוסיםלבובסקה 19
קפלן מ. יצרן ממחטותקופרניקה 9
קפרשטוק י.חצר לחניהלובלסקה 37
קרוננברג נ.בדיםלובלסקה 47
קרוק א.צורכי מטבחקופרניקה 4
קרטקה א.עורותקטוביצקה 2
קריגר ה. בדיםלובלסק 62
קריגר ר.חנויות פירות וירקותשקולנה 7
קריסטל א.תבואהרפורמצקה 15
קריסטל ש.עבוד טבקקוליובה 149
קרמר ח.אוכללבובסקה 14
קרמר ח.אוכלקטובסקה 14
קרמר י.אוכלפוטשטובה 10
קרמר ל.אוכלקופרניקה 1
קרמרמן י.חנויות פירות וירקותפודוולנה 5
קרמרמן פ.חנויות פירות וירקותקוליובה 88
קרפ א.נגרפוטשטובה 22
קרפ א.עושה מפתחותפוטשטובה 17
קרפ ב. בית תהשקולנה 6
קרפ ה.ספרלובלסקה 25
קרפ ו.ביגודשקולנה 1
קרפ פ.צבעיםסדובה 6
קרפ ש.סוחר עופותבז'סקה 6
קרר א. מ.סוחר בהמותרינק 2
קרר י.קצבאושצ'ילוצקה 1
קרר ל.קצבאוסצ'ילוצקה 1
קשי י.חייטלובלסקה 42
קשימל נ.קצבריבנה 13
רבינוביץ' ח.אוכלרינק 1
רבינוביץ' מ.גלנטריהלובלסקה 53
רבינוביץ ס.בדיםאדריאנובסקה 4
רבינוביץ' ס.אוכללבובסקה 15
רדג'חובר פ.מ.נעליםרינק 47
רובין ש.טחנת קמחקוליובה 7
רובינסון ס.סוכן ביטוחלובלסקה 49
רובינשטיין א.מ.צורכי סנדלריםרינק 3
רובינשטיין ב.מ.צורכי מטבחרינק 12
רובינשטיין ג.צורכי כתיבהלובלסקה 38
רוגר ל.אוכלאדריאנובסקה 4
רוזבאום מ.בדיםלובלסקה 68
רוזבלום ה.נגרנדז'סנה 16
רוזן ב.בית מרזחלבובסקה 11
רוזן ח.מ. גלנטריהרינק 41
רוזן י.גלנטריהלובלסקה 59
רוזן יעקב ארליך ס.בדיםקופרניקה 1
רוזן פ.בית מרזחלובלסקה 79
רוזן ק.אוכלאושצ'ילוצקה 6
רוזן ק.ייצרן בירהפילסוצקגו 3
רוזן ש.חצר לחניהלובלסקה 77
רוזן ש.קונפקציהלבובסקה 1
רוזנבאום א.חנות קוסמטיקהלובלסקה 68
רוזנבאום א.קונפקציהפיארסקה 8
רוזנבאום י. בדיםוונסקה 4
רוזנבאום מ.סחורות שונותשקולנה 9
רוזנבאום מ.עורותרינק 10
רוזנבאום נ.ביגודלובלסקה 51
רוזנבלום ש.מוצרי נפטקוליובה 85
רוזנבלט ח. בדיםפוקרובסקה 32
רוזנבלט ט.כובעי נשיםלובלסקה 6
רוזנבלט י.עורותאדריאנובסקה 9
רוזנבלט י.צלםלובלסקה 62
רוזנבלט ל.שעןלובלסקה 68
רוזנבלט ס. בדיםלובלסקה 36
רוזנבלט פ. בדיםלובלסקה 36
רוזנבליט ש. צביעת בדיםלובלסקה 57
רוזנברג גבריאל וריבקהקבלן בניןכתובת לא ידועה
רוזנברג י.גלנטריהלובלסקה 47
רוזנמן פ.אוכלשדלצקה 21
רוזנמן ר.חייטות נשיםלובלסקה 12
רוזנפלד ד.אוכלאדריאנובסקה 10
רוזנפלד ד. חומרי בנייןקוליובה 91
רוזנפלד ז.מ.צורכי סנדלריםרינק 9
רוזנפלד טוביה אייזנשטיין ז.קונפקציהלבובסקה 24
רוזנצוויג ב.אוכלבודובסקה 3
רוזנצוויג ב.אוכלפודוולנה 14
רוזנצוויג ח. מבשלת בירהטרובקובסקה
רוזנצוויג מ. בדיםרינק 38
רוזנקופ ש.תבואהאוקשובסקה 10
רוזנקופ ש.מ.קצברינק 11
רוזפלד ד.גיראדריאנובסקה 3
רוטגרן ר.חנויות פירות וירקותקוליובה 120
רוטהולץ י.גלנטריהלובלסקה 49
רוטהולץ מ.גלנטריהרינק 5
רוטנברג ש.אוכללובלסקה 77
רוטפדן ח.בית מרזחקוליובה 54
רוטשטיין א.אוכלרינק 6
רויטגרונד ר.אוכלקוליובה 120
רויטמן פ.אוכללובלסקה 51
רוייטר ל.חייטות נשיםאובלוינסקה 3
רוימן ג.צורכי מטבחפוקרובסקה 23
רולניק א.סחורות שונותקופרניקה 9
רולניק א.מ.בדיםרינק 15
רולניק ר.גלנטריהשקולנה 4
רולניק ש.עצים ופחמים לבעירהאובלוינסקה
ריבאייזן י.פחחפודוולנה 10
ריזבוים ז.קצברינק 25
ריטשרייבר ח.מוצרי נפטאדריאנובסקה 7
רייזבאום ב.סחורות שונותחרובישובסקה 32
רייזמן ר.ירקותשקולנה 5
רייזפלד מ.קונפקציהלובלסקה 45
רייטר א.נקניקיםלבובסקה 6
רייכבינד א.מ.קצברינק 6
רייכבינד ד.מ.קצברינק 7
רייכמן ה.אוכלפוליחונקי 72
ריימן ג.חצר לחניהפוטשטובה 31
ריימן ג.צורכי מטבחפוקרובסקה 26
ריין י.סנדלרפיארסקה 1
רייס ד.אוכלטרובקובסקה 29
רייס מ.גלנטריהפיארסקה 2
רייס מ.מכבסהלובלסקה 32
רייס פ.מ.אוכלרינק 19
רייסבאום ס.גלנטריהחרובישובסקה 32
רייסבאום ר.גלנטריהחרובישובסקה 42
רייספלד א.גלנטריהשקולנה 1
רייספלד ה.אוכללבובסקה 28
רייפה ל.בית תהקופרניקה 1
רייפר ז.מי סודהלובלסקה 32
רייפר ח.בדיםלבובסקה 15
רייפר מ.מוצרי נפטאוסצ'ילוצקה 27
ריכטןירקותאדריאנובסקה
ריכטר א.אוכלאדריאנובסקה 7
ריכטר א.אוכלאדריאנובסקה 7
ריכטשרייבר ש.בית מרזחקשיבה 20
רכטמן ד.ירקותסמינריצקה 4
רכטמן מ.נעליםרינק 42
רכטמן ש.נעליםלובלסקה 51
שבח ה.חייטלובלסקה 77
שבח ט.חייטשקולנה 2
שווארץ ש.אוכלקופרניקה 11
שווארצביר ח.אוכלפוטשטובה 18
שווארצמן זליגעורותרפורמצקה 12
שוורצמן ל.תפר נעלייםרינק 42
שוורצמן ס. בדיםרינק 42
שולדינר ק.אוכלקופרניקה 8
שולזינגר י.בית כלבולובלסקה 58
שולמן א.ספרלובלסקה 27
שולמן ב.חנות לדברי מאפהפוטשטובה 5
שולמן מ.משלוחיםקוליובה 10
שולמן ר.גלנטריהשקולנה 13
שולץ א. באוורנקניקיםלובלסקה 44
שולקופף י.סנדלראדריאנובסקה 7
שוק ה.חייט
שוק ש.חנויות פירות וירקותבז'סקה 18
שור פ.תבואהלבובסקה 38
שטאל א. בדיםחוביישובסקה 35
שטול א. ושות' יצרן ציקוריה (תחליף קפה)שדלצקה 3
שטולר א.חנויות פירות וירקותקופרניקה 4
שטולר ט.מאפיהלובלסקה 52
שטוק ח.שמני סיכהפילסוצקגו
שטוק ל. יצרן כובעיםפיליחונקי 93
שטורם נ.שעןלובלסקה 26
שטיגליץ מ.גלנטריהלבובסקה 11
שטידן מ. בדיםלובלסקה 30
שטייוורצל ג.אספקת ברזללבובסקה 10
שטיין ד.צורכי מטבחטרובקוב
שטיין טוביהסוחר בקוסמתאדריאנובסקה 9
שטיין י.אוכלשקולנה 13
שטיין י.פרוון
שטייןא.סנדלרפוטשטובה 9
שטיינברג א.אוכלרינק 12
שטיינברג א.חייטלובלסקה 6
שטיינברג ד.סנדלרפוטשטובה 23
שטיינברג מ.גלנטריהלובלסקה 42
שטיינברג ק.סחורות שונותלובלסקה 21
שטיינוורצל י.קצבלבובסקה 40
שטיינוורצל י. בליירקצברינק 8
שטיינר א.תבואהלובלסקה 96
שטיינר ב.אספקת ברזלפודוולנה 12
שטיינר ש.אוכללבובסקה 12
שטיך ח.יד שניהסדובה 6
שטקין ל.חייטלובלסקה 45
שטרן י. והינדהבדיםרינק 9
שטרן מ. מורגנשטרן ש.בדי טריקופילסוצקגו 9
שטרן מ.עושה מפתחותפוטשטובה 33
שטרן ס.מ.עורותרינק 23
שטרן ר.בית תהפודוולנה 3
שטרן ש.ייצרן מברשותקופרניקה 5
שטרנברגחנויות פירות וירקותלובלסקה 69
שטרסברג י.צורכי מטבחקופרניקה 8
שיידווסרמאפיהאוסצ'ילוצקה
שיידווסר א.חנות לדברי מאפהויסולה 8
שיידווסר מ.נעליםלבובסקה 42
שיין י.עורותלבובסקה 4
שיין מ. יצרן כובעיםלובלסקה 35
שיינבוק א.תבואהוויסלביצקה 4
שיינגרטן י.ביגודלבובסקה 3
שילד ל.סנדלרפוליחונקי 64
שילדקורט מ.ביגודלובלסקה 51
שיפמן ב.אוכלקוליובה 51
שיפמן ש.אוכלפוטשטובה 48
שישלר א.נגראובלוינסקה 11
שישלר ס.ספרלובלסקה 26
שכטר פ.אוכלקופרניקה 10
שכטרזון צ.כובעי נשיםפודוולנה 13
שלגבוים ד.גלנטריהשנקביצ'ה 10
שליט ל.עבוד טבקפוטשטובה 36
שליפקה ו. סוחר עציםפוטשטובה 38
שלפרוק ב.בית תהלובלסקה 25
שלפרוק י.חייטלובלסקה 25
שמואל ה.מ.קצברינק 15
שמולר ח. יצרן ממחטותשדלצקה 7
שמוץ א.פ.סוחר אריגיםלובלסקה 32
שמלץ ב.סנדלרלובלסקה 78
שמרגד ב.אוכללובלסקה 84
שנבל ח.אוכללבובסקה 13
שנבל ס.חנות לדברי מאפהפוקרובסקה 25
שנדלרנקניקיםחרובישובסקה 20
שניידר א. חומרי בנייןפוטשטובה 50
שניידר ב.אוכלקופרניקה 6
שניידר ט.רופא שינייםלובלסקה 56
שניידרברג ב.בדיםרינק 50
שניידרמן ו.חייטפיארסקה 5
שניידרמן ח.חייטאושצ'לוקסקה 24
שניידרמן י.כלי זכוכית ופורצלןשקולנה 1
שניידרמן מ.חייטלובלסקה 25
שניידרמן ר.בית תהאושילוגסקה 14
שנר ד. בדיםלובלסקה 26
שנר מ.ל.גלנטריהקופרניקה 8
שפור מ. פלדמוס ש.קצבלבובסקה 29
שפורר א.מ.קצברינק 1
שפורר ח.קצבאובלוינסקה 5
שפיץ ח.ביגודלבובסקה 16
שפיץ ח.נעליםרינק 27
שפיץ פ.מ.ביגודרינק 4
שפירמן י.חנות לדברי מאפהלונצ'נה 4
שפן מ.עבוד טבקלובלסקה 74
שפנדפחחפילסוצקגו 23
שפרן מ.שקיות ניירפוטשטובה 35
שפרן ר. יצרן ממחטותפוקרובסקה 36
שצ'ופק י. קונפקציהלובלסקה 21
שק פ.מי סודהשקולנה 2
שקוביץ' י.בית קפהלובלסקה 70
שקולנה ש.חנויות פירות וירקותלובלסקה 18
שקלס י.נגרשדלצקה 21
שרויט י. הרמן ש.קצבלובלסקה 58
שרוייד מ.אוכלפוטשטובה 36
שרוייט ל.גלנטריהשקולנה 5
שרון י.מכבסהקופרניקה 18
שרטשפט פ.תבואהלבובסקה 37
שרייבמן מ.צורכי כתיבהלובלסקה 27
שרייר א.ביגודלבובסקה 11
שרייר ש.חנויות פירות וירקותבודובסקה 5
שרף מ.סחורות שונותפוטשטובה 18
שרף מ.מ.אוכלרינק 7