תמונות העיר

חלם העתיקה

(לחץ להגדלה)

 

רחוב לובלסקה 1901 מבט ממזרחרחוב לובלסקה 1901 מבט ממזרח

 

השוק הקטן 1914השוק הקטן 1914

 

רחוב לובלסקה 1915 מבט ממערברחוב לובלסקה 1915 מבט ממערב

 חלם כיום

 

רחוב לובלסקהרחוב לובלסקה

 

מדרחוב לבובסקהמדרחוב לבובסקה

 

כיכר לוצקובסקיכיכר לוצקובסקי

 

בית הקברות היהודיבית הקברות היהודי

 

מפת העירמפת העיר

 

מבט עלמבט על

 

מפת הרחובותמפת הרחובות