יזכור

 

נפטרו בשנת 2015

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו
  צבי זיסמן ז"ל 
 ב 22.2.15
בן 94 היה במותו
כולנו חברי הארגון ויוצאי חלם משתתפים בצערה של המשפחה האבלה

 

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה
  חייקה מורבסקי ז"ל 
 
בת אליעזר ברגר וחנה-אסתר לבית גלב ילידת חלם 23.8.1922- 18.2.2015
כולנו חברי הארגון ויוצאי חלם משתתפים בצערה של המשפחה האבלה

 

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו
  חיים לנדר ז"ל 
 ב 04.04.15
חיים היה נציג הדור הראשון בארגון יוצאי חלם
כולנו חברי הארגון ויוצאי חלם משתתפים בצערה של המשפחה האבלה

 

 

נפטרו בשנת 2013

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה
  גוטה פלוסר ז"ל בת למשפחת בנד יוצאי העיר חלם
 ב 16.04.13 יום העצמאות
כולנו חברי הארגון ויוצאי חלם משתתפים בצערה של המשפחה האבלה

 

נפטרו בשנת 2012

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה
אתמול ב 21.12.2012 של
  חוה יוז ז"ל בת למשפחת ורזגר ודור שני ליוצאי העיר חלם

חוה הייתה איתנו במסע שערכנו לחלם בשנת 2003. היומן שכתבה במהלך טיול זה היה ייחודי ומדהים.

ההלוויה תתקיים מחר 23.12.2012  בשעה 15:00 בבית העלמין ירקונים שער החסד.

יושבים שבעה בבית המשפחה ברחוב המרגנית 70 ברמת גן.

 כולנו חברי הארגון ויוצאי חלם משתתפים בצערה של המשפחה האבלה

 

 

נפטרו בשנות 2009-2011

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של

שרה (שורלה) וולמן ז"ל לבית גרינבויים
בת לאשר וחנה-גיטל ז " ל שניספו בשואה
נולדה בחלם - 1921
נפטרה - 6/11/2011
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

שלמה ריינר בן דוד מרדכי ורייזל ז"ל
יליד חלם נולד ב- 1923
הלך לעולמו באופן לא צפוי בתאריך 1.4.2011
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם מרכין ראשו בצער רב על פטירתו של יוצא עירנו וחברנו המיוחד
יהושע בלט ז"ל
בן צבי הירש בלט ז"ל ואסתר ברכה לבית בינשטוק ז"ל, ואח להדסה הודל ז"ל אשר נספו בשואה.
עלה ארצה באלטלנה, איש בית"ר ולוחם האצ"ל מיד עם עלייתו. נלחם בהר ציון בירושלים במלחמת השחרור. כולנו חברי הארגון ויוצאי חלם משתתפים בצערה של המשפחה האבלה.

 

ציבור יוצאי חלם מרכין ראשו בצער רב על פטירתו של יוצא עירנו וחברנו המיוחד
מרדכי פומרנץ ז"ל
היית לנו ארכיון מידע על העיר חלם וחבר כבוד בארגון יוצאי חלם לדורותיו
כולנו חברי הארגון ויוצאי חלם משתתפים בצערה של המשפחה האבלה

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

אברהם מנטלמכר ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב

עקב פטירתו בטרם עת ולאחר מחלה קשה

של חברינו, העורך הראשון של אתר האינטרנט של אירגון יוצאי חלם.

משה גלילי ז"לתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים

אנו כולנו חברי האירגון משתתפים עם המשפחה היקרה באבלה

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של

יפה שיינדל רוזנברג ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

אברהם ביבל ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

יוסף טננבאום ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של

פולה נודל ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

 

נפטרו בשנות 2008-2009

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

דוד (אהרון) לורבר-רולניק ז"ל
מקוריטיבה, ברזיל, אשר נפטר ב18.06.08
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של

מניה שטיינברג לבית פליגלמן מקנדה ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של

אסתר גולדמן לבית ברנר מקנדה ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של

אהובה וגני לבית בארט מישראל ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

נפטרו בשנות 2007-2008

 

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

טוכשניידר הרשל(צבי) ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

אורן (טוכשניידר) יעקב ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

אריה בוכבלטר ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

דב בר (ברגאייזן) ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

יוסף בר (ברגאייזן) ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

חיים שולקלפר ממלבורן אוסטרליה ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של

חייקה שולקלפר לבית ריבאייזן (אשתו של חיים שולקלפר) ממלבורן אוסטרליה ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

נפטרו בשנת 2006

 

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של

  נשה (נעשע) ציטרין ז"ל - לבית
גרינבויים
נולדה בחלם 1915 נפטרה בתל אביב  16 באפריל  2006
אנו כולנו משתתפים באבלכם

נפטרו בשנת 2005

 

לידידנו משה גלילי והמשפחה
ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של אשתך

מרים גלילי ז"ל - לבית הוכנר
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

לידידנו ישראל בקר והמשפחה
ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של אביך יו"ר ארגון יוצאי חלם לשעבר

אברהם בקר ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

לידידנו ישראל בקר והמשפחה
ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של אמך

צילה בקר ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של

רעיה שטינר לבית קופר ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

פישל לדרמן ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

משה גרינברג ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתו של

הירש מנדלה ז"ל
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

ציבור יוצאי חלם בישראל מרכין ראש בצער רב
לנוכח פטירתה של

אסתרה סילברבך ז"ל (לבית גלר) מסידני, אוסטרליה
אשתו של מוניאק סילברבך, אמם של אן ארבר וג'ף סילברבך
נולדה בחלם בשנת 1922 למשה והינדה גלר
נפטרה בסידני, אוסטרליה ב-28 למאי 2005
אנו כולנו משתתפים באבלכם

 

 

 

נפטרו בשנת 2004

 


 

לחברינו היקר חיים לנדר ולמשפחה.
עמותת יוצאי חלם לדורותיה וכלל ציבור יוצאי חלם משתתפים באבלכם הכבד על מותה של
הרעיה האם והסבתא רחל לנדר.
מי יתן ולא תדעו עוד צער.

 


 


יקירתנו האהובה חייקה לנדר

בת שרה ואלחנן

נרצחה בידי הנאצים

יהי זכרה ברוך


יקירנו לייבו לנדר

בן שרה ואלחנן

נרצח הוא ומשפחתו בידי הנאצים ועוזריהם

יהי זכרם ברוך


יקירנו אחינו האהוב

שמיל לנדר

בן שרה ואלחנן

נפל בקרב

בשורות הצבא האדום

במלחמתו כנגד הנאצים

יהי זכרו וזכר שאר הלוחמים היהודים

ברוך


 יקירתנו אסתר פסלר לבית לנדר

 בת שרה ואלחנן ואחות לחיים לנדר 

נפטרה בשיבה טובה בגיל 91

יהי זכרה ברוך

 


יקירתנו שפרינצה קרטקה לבית לנדר

בת שרה ואלחנן ואחות לאסתר פסלר ולחיים לנדר

נפטרה ממחלה קשה

בת 55 במותה

יהי זכרה ברוך


יקירנו אברשה קרטקה

אבא של דבורה שוהם

נולד בוורשה

בן 66 במותו

יהי זכרו ברוך


 יקירנו האהוב
יוסף מיצפליקר ז"ל
אשר נולד וגדל בחלם -
ניפטר ממחלה ב- 1986
בהיותו בן 70, בבאר-שבע.
יוסף היה בנם של חיה ועזרא ז"ל

יהי זיכרם ברוך


 יקירנו האהוב
מאיר מרדכי ציטרין ז"ל
יליד 1912 נפטר בשנת 1995

יהי זיכרו ברוך


 יקירנו האהוב
שמעון וולפסון ז"ל
נפטר בשנת 1989

יהי זיכרו ברוך


 

דוניץ דוד בן שלמה
יליד חלם
מבעליו של מלון "רנסנס"
האיש הנדבן הזה העמיד לרשות אירגון יוצאי חלם אולם יפיפה במלון בלא כל תמורה וללא הגבלה, בכל פעם שהתבקש.
בזכותו זכו יוצאי חלם בישראל
לחגוג גם את חגי ישראל בנוסף לאזכרה השנתית
יהי זכרו ברוך